Velkommen til din sociale støtte

Der tilbydes kvalificeret rådgivning, støtte og omsorg inden for socialpædagogisk arbejde, samt udarbejdelse af diverse administrative opgaver. Listen er ikke udtømmende så kontakt mig gerne, hvis der er andet du tænker jeg kan hjælpe med. 

Som noget nyt er jeg i 2024 certificeret i Emotional Mentalizing Scale hvor jeg er i stand til at vurdere unge, voksnes, og gravides mentaliseringsevne, og herefter lægge en interventionsplan ift. udvikling af mentaliseringsevnen.


2023 blev jeg certificeret i den neuroaffektive analyse hvor jeg tilegnede mig kompetencer til at kortlægge børns, unges og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til tilrettelæggelse af pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.Hvem er jeg?

Jeg hedder Christina Semstad og er ejer af den socialfaglige konsulentvirksomhed "CS - din sociale støtte".

Jeg er født i Nakskov på en sommereftermiddag i '86 og har været både barn, ung og voksen i samme by. Jeg er endda så glad for byen, at jeg også har valgt at slå rødder her med min kæreste gennem 10 år og hans 3 børn. 

Min professionelle erfaring har jeg gennem flere års virke  med komplekse og sammensatte problemstillinger indenfor psykisk sygdom, misbrug, personfarlig kriminalitet, traumer og svigt, både indenfor voksenområdet og på børn- og ungeområdet.

Denne erfaring bruger jeg i arbejdet med den borger der kan gøre brug af min støtte, på den ene eller anden måde. Virksomheden yder socialpædagogisk bistand til både private og offentlige, herunder også administrative opgaver, se mere under fanen ydelser.

Jeg udvikler løbende mine kompetencer med nye uddannelser og kurser, hvorfor siden opdateres jævnligt.

Uddannelser og kurser

2022-2026: Uddannelse som psykoterapeut hos Psykoterapeutisk Uddannelses Center.

2024: Kursus i Bestyrelsens roller på sociale botilbud

2024: Certificering i Emotional Mentalizing Scale

2023: Certificering i Neuroaffektiv Analyse

2022: Kursusdag Introduktion til Barnets lov v/ Bente Adolphsen, cand. jur.

2022: Kursusdag i Når børn og unges nervesystemer smitter, viden om sanseintegration, børns neurologiske udvikling, hvilke situationer der medfører uro i børns nervesystemer

2022: Kursusdag i ADHD hos piger og kvinder, viden om biologi, neurologi, hormoner og kultur, kendetegn, udfordringer og komorbiditet. hvordan støtter og hjælper vi bedst muligt.

2022: Vejleder i psykiatriske problemstillinger og pårørendeproblematikker

2022: Kursusdag i Borderline og mentalisering, viden om emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, mentalisering, hvordan kan man genkende de prototypiske måder, kontra mennesker med borderline der har præmentaliseringsformer.

2021: Diplom i Ledelse        
2019: Kursusdag i Børnehuset om vold
2019: Kursusdag om lukkede familier

2018: Børnesamtalekursus
2018: Kursus i ICS metoden
2017: Uddannelse i Anger Management

2016: Kursus i personalejura
2015: Kursus i NADA øreakupunktur  + overbygningskursus i ekstrapunkter ift. angst og nervemedicin  
2015: Uddannelse i kognitiv miljøterapi
2013: Uddannet Socialrådgiver